/ /

TÜSİAD "Bilgi Temelli Ekonomi İçin Yetişkin Becerilerini Geliştirmek" Semineri

Seminerin açılış konuşmaları TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen BAŞARAN-SYMES ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masası Başkanı Erol BİLECİK tarafından gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-SYMES şunları söyledi: “Dijital dönüşüm, iş yapma ve üretim biçimlerini dönüştürürken işgücü piyasası da bundan kaçınılmaz olarak payını alıyor. Neredeyse tüm endüstrilerde insan kaynağı becerilerinin geçerlilik süresi kısalıyor. Becerilerin eğitim yoluyla geliştirilmesi bu nedenlerle en kritik noktayı oluşturuyor.
 
Türkiye’nin ilk kez katıldığı ve haziran ayında yayınlanan OECD Yetişkin Becerileri Araştırması’nın sunduğu veriler önümüzdeki zorlukları göstermekle birlikte, harekete geçmemiz için bir “işaret fişeği” olarak değerlendirilmeli, bir fırsat olarak kullanılmalı.
 
Bugün eğitimde çağın gerektirdiği yönde dönüşüm sağlarsak, geleceğimizi de toplumsal refah ve kalkınma bakımından daha parlak görebiliriz. Eğitimde ne ekersek onu biçeceğiz. Bilgi temelli ekonomiye dönüşme sürecinde, eğitim sistemi geriden takip eden değil, eşgüdümlü şekilde kendini yenileyebilen bir içerik ve işleyişe kavuşturulmalıdır. Bu, hem nitelikli iş ve yaşamı hak eden yetişkinlerimizin hem de biz iş dünyasının beklentisi ve talebidir.
 
Eleştirel, yaratıcı ve disiplinler arası düşünme, problem çözme, fen-teknoloji-mühendislik-matematik (STEM), adaptasyon, iletişim ve işbirliği gibi 21. Yüzyıl becerilerini bireylere kazandırmak önceliğimiz olmalıdır. Politika yapıcılar, işveren ve çalışan temsil örgütleri dahil ilgili tüm sosyal paydaşlar eğitim konusuna yaklaşımlarını tümüyle gözden geçirmelidir.”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masası Başkanı Erol BİLECİK toplantının açılışında gerçekleştirdiği konuşmada "Meslekler giderek daha fazla beceri gerektirecek şekilde dönüşmektedir. Becerileri geliştirmenin yolu öncelikle nitelikli eğitimden geçiyor. Eğitim sistemi ile çalışma yaşamı arasındaki bağın güçlendirilmesi de büyük önem taşıyor. Özel sektörün, örgün ve yaygın eğitim programlarında daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacak mekanizmalar bireylerin işgücü piyasasına uyumlarını kolaylaştıracaktır. Politika geliştirirken veriyi temel almak, politikaların başarısı için çok önemli bir faktördür. Uygulanacak politika ve yol haritasını, ülkemizin ilk kez katıldığı OECD-PIAAC araştırmasının ortaya koyduğu bulgulardan da yararlanarak tartışmak, inanıyoruz ki ülkemiz gündemine yapıcı bir katkı sunacaktır." dedi.

Seminerde, OECD İstihdam Analizi ve Politikaları Bölümü Başkanı Mark Keese OECD PIAAC 2016 “Beceriler Önemlidir: Yetişkin Becerileri” araştırmasının bulgularını sundu. CNN Türk Program Yapımcısı Cem Seymen moderatörlüğünde gerçekleşen “Bilgi Temelli Ekonomide Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi için Öncelikler ve Yol Haritası Nasıl Olmalı?” başlıklı oturuma MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan ERKUT, Coşkunöz Eğitim Vakfı Müdürü Azize GÖKMEN, TEDMEM Direktörü Prof. Dr. Emin KARİP ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Gökçe UYSAL tartışmacı olarak katıldılar.

BİZİ TAKİP EDİN

E-BÜLTEN ÜYELİK