/ / /

MARSİFED BİLGİLENDİRME YAZILARI "Bütünsel Liderlik ve Duygusal Zeka"

Değerli dernek üyesi iş adamlarımıza faydasının olacağını ümit ettiğimiz bilgilendirme yazılarımızdan;

"BÜTÜNSEL LİDERLİK ve DUYGUSAL ZEKA"

Günümüzde kurumlarda  liderliğin önemi tartışılmaz bir gerçek.Liderlerin en önemli fonksiyonu ve etkisi bağlı çalışanları ortak hedefe doğru harekete geçirmek, bunu yaparken de ilham veren olabilmektir. Bir liderin olmazsa olmazı gerektiğinde yöneticilik, koçluk, mentorluk ve çatışma yönetimi araçlarını durumsal olarak kullanabilmesidir.Bu durumda liderler bütünsel olarak tüm yetkinlikleri doğru kullandığından zamandan ,çalıştığı pozisyondan ve kurumdan bağımsız olarak başarılı olmanın altın anahtarını ellerinde tutarlar.

Liderlerin başarısı ister strateji, isterse operasyonel olsun bunu nasıl yaptığına bağlıdır.Bu başarının temelinde vizyon, strateji, planlama, uygulama ve güçlü fikirler vardır.Oysa bundan çok daha önemli olan liderin duygulara hitap edebilmesidir.Herşeyi doğru yapsa bile duygulara doğru hitap etmediğinde hiçbir şey olması gerektiği gibi yolunda gitmeyecektir. Bu nedenle bütünsel liderliğin güçlü araçları olan koçluk, mentorluk ve  çatışma yönetiminin de aslında temelini kendimizin ve başkalarının duygularını anlamak ve onları doğru yönetmek oluşturmaktadır. 

Liderliğin nöroanatomisine bakıldığında yapılan bir araştırma sonucunda ortalama performansın üzerinde performans  gösteren yıldız liderlerin ayırıcı yönlerinin ,dört duygusal zeka yeterliliğini ortaya koymuş olmaları olarak bulunmuştur.(1)Bunlar sonuç odaklılık,inisiyatif üstlenme yeteneği,imece ve ekip çalışması becerileri ve ekiplere önderlik etme yeteneğidir. Duygusal zekanın dört parametresini hepimiz biliriz;özbilinç,özyönetim,sosyal bilinç ve ilişki yönetimi.Duygusal zeka yeterlilikleri doğuştan gelen değil sonradan öğrenilmiş yeteneklerdir.Liderlerin daha uyumlu ve ahenkli dolayısıyla daha etkili olmalarını sağlamakta benzersiz ve tartışmasız katkısı vardır. Bu durum performansın son derece önemli olduğu kurumlarda ,liderlerin daha etkili bir biçimde önderlik yapmalarını ve bu konularda destek almalarını gerektirmektedir. 


Tüm bunların yanı sıra önemli olan, liderlerin belirli liderlik modelleri ile çalışmaları ve bu modellerle duygusal zeka etmenlerini ve kendi otantik yaklaşımlarını harmanlayabiliyor olmalarıdırlar. Orta ve üst düzey yöneticiler ile yapılan bir çalışmada değişik liderlik tarzlarından doğan iklimin satış kazancı,gelir artışı,verimlilik ve karlılık gibi mali sonuçları nasıl etkilediğine bakılmış.Sonuç olarak duygusal zeka yeterliliği kriterlerinde etkililiklerini artıran liderlerin  yükselen karlardan önemli paylar aldıkları görülmüş(2-3)

Duygusal zekayı iyi kullanan liderler, insanların en iyi yanlarını ortaya koyabilecekleri ve ellerinden gelenin en iyisini yapabilecekleri ortamlar oluştururlar.Oluşan ortam coşkulu,esnek,açık iletişim ve dürüstlük değerleri üzerine oturmaktadır.Ayrıca artık yeni kuşaklarında bu ortamlarda   eski kuşaklardan farklı olarak çok daha iyi performans gösterdikleride göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Işıl Yazıcı

isilyzc@gmail.com
 

BİZİ TAKİP EDİN

E-BÜLTEN ÜYELİK