/ /

HAKKIMIZDA

Bünyesindeki üye firmaları ile ülkemizde kamu dışında yaratılan katma değerin yaklaşık yarısını üreten, enerji ithalatı dışında toplam dış ticaretin %80’ini gerçekleştiren, kurumlar vergisi gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturan, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın %50’sini barındıran TÜSİAD, Türkiye’mizin en güçlü işadamları derneği olarak 2004 yılında Türkiye çapında tüm bağımsız SİAD’ların TÜRKONFED Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu çatısı altında bir araya getirilmesi projesini başlatmıştır.

TÜRKONFED konfederasyonumuz kuruluşunda geleneksel olarak yedi coğrafi bölgeye ayrılmış olan Türkiye’ mizinde oluşturulan federasyonlarda faaliyetlerini yürütmekteyken, bölgelerin büyüklüğü ve dernek sayılarımızın çoğalması sonucunda ve özellikle Avrupa Birliği uyum sürecinde ülkemizde oluşturulan İstatiki Bölge Birimleri Sınıflandırması kapsamında 12 bölge ve 26 alt bölge kapsamında her TR bölgesine bir federasyon oluşturulması ve bu federasyonlar ile bölgesel kalkınmada daha etki faaliyetlerde bulunulması kararlaştırılmıştır.

TÜRKONFED konfederasyonumuz bugün itibariyle 20 federasyon ve bu federasyonlara bağlı 161 dernek ile Türkiye genelinde iş dünyamızın bağımsız ortak sesi haline gelmiştir. Bu bağlamda konfederasyonumuz herhangi bir siyasi birlikteliği olmayan, sadece iş dünyası faaliyetlerinin ortak akıl ile yürütüldüğü ülkemizin yegane iş birlikteliği örgütüdür.

Kurulduğu günden bu güne, on yıllık süreçte TÜRKONFED Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu bünyesinde Marmara, Trakya ve Karadeniz bölgelerinde faaliyette bulunan MARSİFED federasyonumuz; TÜRKONFED konfederasyonumuzca alınmış bulunan her TR alt bölgesinde bir federasyon oluşturulması kararı ile bünyesinden çok sayıda federasyon oluşturmuş ve bugün TR41 Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesi kapsamında yer alan BUSİAD, NİLSİAD, GESİAD, ESİAD, ORSİAD dernekleri ve TÜSİAD derneğinin haricinde yeni katılan BİSİAD ve HOSABSİAD dernekleri ile TR 41 bölgesindeki bağımsız SİAD’ ların ortak sesini oluşturmuştur.

BİZİ TAKİP EDİN

E-BÜLTEN ÜYELİK