/ /

MİSYON & VİZYON

VİZYONUMUZ

Bölgesel sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla ülkemizin çağdaş yaşama düzeyine ulaşması için çalışan, rekabetçi kuruluşlar yaratılmasına katkıda bulunan etkili ve saygın bir örgüt olmak.

MİSYONUMUZ

Sanayici ve iş adamlarının toplumdaki öncü girişimlerini geliştirmek için bağımsız bir platformda, temsil tabanı geniş güçlü bir örgütlenme gerçekleştirmek,
Bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak,
Kalkınma stratejileri geliştirerek uluslararası entegrasyona ve rekabet gücün artırılmasına yardımcı olmak,
İş dünyasını ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna ve yetkili kurumlara iletmek için üyeleri arasında güç birliği sağlanmış ortak çalışma zeminleri oluşturmak.

KURUM KÜLTÜRÜMÜZ

• Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefini esas alan, demokratik, laik, kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanan etkin hukuk devleti anlayışına sahibiz,
• Dünyadaki gelişmeleri takip ederiz, yenilikleri ve iyileştirme fırsatlarını yaratmak için sürekli öğrenir ve paylaşırız,
• Ortak paydada buluşan üyelerimizin beklentilerine değer veririz.

YÖNETİŞİM ve ETİK DEĞERLERİMİZ

Sorumluluk
Ülkemizin ve üyelerimizin sorunlarına, topluma ve içinde yer aldığımız çevreye karşı duyarlıyızdır ve sorumluluk bilinciyle hareket ederiz.

Güven
Tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde karşılıklı güven ve dürüstlük yaklaşımını benimseriz. Haksız menfaat sağlayacak ilişkilerin kurulmaması için gereken önlemleri alırız. Kayıt dışılığa ve rüşvete karşı verilecek mücadeleye destek veririz.

Tarafsızlık
Partiler üstü çalışırız ve kararlarımız objektiftir. Siyasi partilerin finansmanına katkıda bulunmayız. Siyasi faaliyette bulunan üyelerimiz ve yönetimimiz bunu MAKSİFED adına yapmadıklarını açıkça ifade ederler. Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmez ve önyargısız oluruz. Hiçbir taciz türünü, şiddet ve şiddet tehdidini asla kabul etmeyiz.

Katılımcılık
Tüm paydaşlarımızın fikirlerine, bilgi birimlerine ve emeklerine değer veririz ve demokratik bir sistemle çalışmalarımızı yürütürüz.

Şeffaflık
İnsan haklarının korunması gereken durumlar haricinde, temel finansal bilgilerimiz, yönetişim yapımız ve etkinliklerimiz toplumun erişim ve incelemesine açıktır. Belirlenmiş yasa ve yönetmeliklere bağlı olarak çalışmayı esas alırız.

Gizlilik
Kişilerle ve kurumlarla ilgili özel bilgilerin gizliliğine saygı duyarız ve korunması için çaba gösteririz. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için ulusal ve uluslar arası yasalar ile uyum içinde hareket ederiz.

BİZİ TAKİP EDİN

E-BÜLTEN ÜYELİK